Thông tin cá nhân:

Họ tên: Nguyễn Thị Trang.

Chức danh: Content Writer.

Công việc: Nghiên cứu nhu cầu và hành vi của người dùng nhằm mang đến những thông tin hữu ích nhất về các vấn đề sức khỏe và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người đọc.

Thông tin liên hệ:

Bài viết của Dược sĩ Nguyễn Trang