Họ tên: Nguyễn Thị Xuân

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ

Chuyên khoa: Dược học

Công việc: Áp dụng những kiến thức đã tích lũy và không ngừng tìm hiểu, học hỏi nhằm mang đến cho người đọc những thông tin chính xác và hữu ích một cách gần gũi nhất.

Liên hệ qua mạng xã hội với Dược sĩ Nguyễn Xuân:

Bài viết của Dược Sĩ Nguyễn Xuân
jun88