Thông tin cá nhân

 

Họ tên: Phạm Hồng Nhung

Trình độ chuyên môn : Dược sĩ học viện y dược học cổ truyền Việt Nam