Họ tên: Bùi Trung Hiếu

Chức danh: Content Writer

Công việc: Nghiên cứu nhu cầu và hành vi của người dùng đối với vấn đề sức khỏe, từ đó tạo ra những bài viết chất lượng nhằm cung cấp những thông tin hữu ích nhất đến người đọc.

Thông tin liên hệ:

Facebook: https://www.facebook.com/trunghieu.bui.35912/

Twitter: https://twitter.com/ds_trunghieu

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/dstrunghieu/

Pinterest: https://www.pinterest.com/buihieu30032000/_saved/

 

Bài viết của Dược sĩ Trung Hiếu