Thông tin cá nhân

Họ tên: Trần Thị Dung

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Đại Học Dược Hà Nội hệ chính quy

Công việc: Content Seo

Cung cấp những những bài viết hữu ích nhằm cải thiện sức khỏe của mọi người.

Liên hệ mạng xã hội với Dược sĩ Trần Dung:

Bài viết của Dược sĩ Trần Dung
jun88