Họ và tên: Lê Thị Thu Hà.

Trình độ chuyên môn: Đại học Dược Hà Nội.

Chức danh: Content Writter

Công việc: Nghiên cứu nhu cầu và hành vi của người dùng nhằm mang đến những thông tin hữu ích nhất về các vấn đề sức khỏe và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người đọc.

Thông tin liên hệ:

Facebook: https://www.facebook.com/ThuHa.JH.2402/

Instagram: https://www.instagram.com/jenny._.2402/

Twitter: https://twitter.com/Thuhaa_2402

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/d%C6%B0%E1%BB%A3c-s%C4%A9-thu-h%C3%A0-343531141/