Ảnh đại diện

Thông tin cá nhân

Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Thảo

Trình độ chuyên môn: Trường Đại học Dược Hà Nội

Chức danh: Content writer

Công việc: Nghiên cứu nhu cầu của người dùng nhằm mang đến những thông tin chính thống, chính xác và đầy đủ về các vấn đề về thuốc, về sức khỏe và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người đọc.