Thông tin cá nhân

Họ tên: Nguyễn Lê Thanh Hiền

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Đại học Y Dược Huế