Thông tin cá nhân

Họ tên: Lê Đại Nghĩa

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Đại học Y Dược Huế