Họ và tên : Phạm Thị Quỳnh

Trình độ chuyên môn : Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Chức danh : Content writer

Công việc : Nghiên cứu nhu cầu và hành vi của người dùng nhằm mang đến những thông tin hữu ích nhất về các vấn đề sức khỏe và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người đọc

Thông tin liên hệ :

Facebook : https://www.facebook.com/quynh44phamthi

Instagram : https://instagram.com/phamquynh0404

Pinterest : https://www.pinterest.com/quynh44phamthi/

Twitter : https://twitter.com/quynh44phamthi