Thông tin cá nhân

Họ tên: Nguyễn Thị Vui

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Đại học Dược Hà Nội

Kinh nghiệm: Viết bài về dược mỹ phẩm

Dựa trên những kiến thức đã học và tìm hiểu, tôi hy vọng có thể cung cấp đến người đọc những thông tin hữu ích và chính xác nhất.

Bài viết của Dược sĩ Vui Nguyễn