Thông tin cá nhân

Họ tên: Nguyễn Thị Minh Huế

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Đại học Dược Hà Nội

Chức danh: Content writer