Thông tin cá nhân

Họ và tên: Hoàng Mạnh Hà

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ đại học Dược Hà Nội

Chức danh: Content writer