Họ và tên: Hồ Thị Nguyệt.

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Đại học trường Đại học Y Dược Thái Bình.

Chức danh: Content writer.

Công việc: Nghiên cứu hành vi và nhu cầu của người tiêu dùng nhằm mang đến những thông tin hữu ích nhất về các vấn đề sức khỏe và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho người đọc.

Thông tin liên hệ:

Facebook: https://www.facebook.com/duocsihonguyet/ 

Instagram: https://www.instagram.com/nguyt_pharmacist/

Pinterest: https://www.pinterest.com/duocsihonguyet/

Twitter: https://twitter.com/Ds_Ho_Nguyet

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/duocsihonguyet/

Bài viết của Dược sĩ Hồ Nguyệt
jun88