Họ tên: Quản Thị Hậu

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ

Chức danh: Content Writter

Công việc: Tổng hợp và cung cấp cho người đọc những thông tin hữu ích liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Thông tin liên hệ qua các mạng xã hội:

Facebook: https://www.facebook.com/hau.quan.1232

Linkedln: https://www.linkedin.com/in/quanthihau19082001/

Twitter: https://twitter.com/QuHau2?t=SjNF58incnMcjYyYJBu82w&s=09

Printerest: https://www.pinterest.com/huqunth/_saved/