Good health

Thông tin cá nhân

Họ và tên: Ngô Thúy Hằng

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Đại Học Dược Hà Nội

Mô tả công việc: Cập nhập thông tin về sức khỏe, thông tin thuốc hàng ngày, kết hợp với kiến thức chuyên môn để cho ra các bài viết bổ ích giúp người bệnh, người nhà bệnh nhân, người học y dược hiểu và vận dụng giải quyết tốt vấn đề sức khỏe của mình.

Thông tin liên hệ với Dược sĩ Thúy Hằng: