Dược sĩ Thu Hà

Dược sĩ Thu Hà - Dược sĩ được đào tạo hệ đại học chính quy từ trường Đại học Dược Hà Nội. Quê quán: Nghệ An.