Họ tên: Cao Thị Hoàng Huyền

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Trường đại học Dược Hà Nội