Dược sĩ Diễm Quỳnh

Học dược sĩ tại Trường Đại học Dược Hà Nội. Quê quán: Thanh Hóa. Số điện thoại liên hệ: 0842054726.